Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

68

428

402

496

Sprzedaż

70

440

414

508