Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

58

425

376

497

Sprzedaż

61

437

390

511