Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

65,50

435

409

516

Sprzedaż

68

450

425

533