Waluta

 1000 RUB
 100 EUR
 100 USD
 100 GBP

Kupno

62,50

424

388

476

Sprzedaż

64,50

438

402

491